Apel zwyczajnego krajowego zjazdu delegatów OK Samorząd do rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działań pomocowych na rzecz osób przybywających z Ukrainy

APEL ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
OGÓLNOPOLSKIEJ KOALICJI SAMORZĄDOWEJ
DO RZĄDU  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W SPRAWIE DZIAŁAŃ POMOCOWYCH NA RZECZ OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji w Ukrainie płynie do Polski nieprzerwany potok ludzi potrzebujących pomocy. Natychmiast, z bezinteresownym wsparciem, przyszli polscy obywatele – członkowie naszych społeczności lokalnych – którzy zadeklarowali noclegi
i zabezpieczyli wsparcie rzeczowe, za co my, uczestnicy Krajowego Zjazdu Delegatów, dziękujemy.
Dzisiaj ciężar udzielania pierwszej niezbędnej pomocy przejmują organizacje pozarządowe
i samorządy. Wolontariusze wspierają uchodźców oddolnie, zapewniając pobyt i prowadząc lokalne zbiórki rzeczowe. Z kolei samorządy przyjmują dzieci do placówek oświatowych, rejestrują uchodźców w systemie PESEL, organizują magazyny pomocy humanitarnej, uruchamiają lokalne punkty informacyjne i pośrednictwa pracy.
Apelujemy o ścisłą współpracę między rządem, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Skala wyzwania oraz szeroki zakres koniecznej pomocy wymagają skoordynowania działań na ogólnopolską skalę, wprowadzenia jednolitych rozwiązań systemowych oraz – co oczywiste – gwarancji systematycznego i stałego finansowania z budżetu państwa. Tymczasem środki zapowiedziane przez rząd na pokrycie kosztów realizacji tych zadań nie zostały dotąd przekazane samorządom. Oznacza to, że działania związane z pomocą uchodźcom są nadal kredytowane przez nasze społeczności lokalne.
Uważamy, że w obecnej sytuacji niezbędne jest wprowadzenie systemu relokacji osób przybywających z Ukrainy, pozwalającego na bardziej równomiernie obciążenie samorządów. Działania w tej kwestii muszą być skoordynowane ponadregionalnie i mieć zagwarantowane przez budżet państwa finansowanie.
Jednocześnie, w obliczu perspektywy przybycia do Polski kolejnych rzesz ludzi uciekających
z terenów objętych działaniami wojennymi, zwracamy uwagę na pilną konieczność podjęcia rozmów z Unią Europejską celem wypracowania warunków oraz współfinansowania szybkiej relokacji uchodźców w innych krajach członkowskich.

Delegaci i goście
Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
OK Samorząd

Tarnowo Podgórne 30 marca 2022 r.