Dolny Śląsk w OK Samorząd

Dolny Śląsk dołącza do OK Samorząd

Dziś, 14 czerwca, pod Wrocławiem odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Bezpartyjny Dolny Śląsk z liderami Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd. 
Tadeusz Czajka, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej zadeklarował, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie podjęta uchwała o przyjęciu Stowarzyszenia Bezpartyjny Dolny Śląsk w poczet członków zwyczajnych Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd.

Stowarzyszenie Bezpartyjny Dolny Śląsk zostało powołane w 2022 roku, jednak Zarząd Stowarzyszenia tworzą samorządowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz lokalnych społeczności Dolnego Śląska, tj. Krystian Kosztyła, Mirosław Lubiński, Patryk Hałaczkiewicz, Jacek Hamkało i Patryk Wild. 

Stowarzyszenie Bezpartyjny Dolny Śląsk ma reprezentację w Sejmiku Dolnośląskim w postaci Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy, którego Przewodniczącym jest Patryk Wild a członkami Dariusz Stasiak i Mirosław Lubiński.