Forum Aglomeracji w Poznaniu

Nie ma metropolii bez samorządów

Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd była partnerem merytorycznym konferencji Forum Aglomeracji, zorganizowanej 28 listopada 2022 r. w Poznaniu przez Wielkopolską Pracownię Pomysłów. Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Poznania w fundamentalnych obszarach życia społecznego, takich jak transport, ekologia, edukacja, mieszkalnictwo, biznes, infrastruktura, samorząd, kultura.

W panelach dyskusyjnych uczestniczyli Wiceprzewodniczący Zarządu OK Samorząd Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiej Koalicji Samorządowej Bezpartyjni i Niezależni, członka OK Samorząd.

Prezydent Piotr Krzystek podkreślił ważną rolę samorządów w procesie tworzenia się i umacniania aglomeracji:  – Zrównoważony rozwój metropolitarny opiera się przede wszystkim na samorządach lokalnych. Dlatego samorządy muszą mieć niezależne, wystarczające środki finansowe oraz możliwość korzystania z funduszy unijnych.

Z kolei Burmistrz Marian Szkudlarek wskazywał, że przykładem dobrej współpracy pomiędzy miastem-rdzeniem a otaczającymi je gminami jest aglomeracja poznańska: – Jest wiele obszarów, w których dzisiaj wspólnie zaspokajamy potrzeby mieszkańców. Na przykład dzięki uruchomieniu kolei metropolitarnej gminy aglomeracji są lepiej skomunikowane ze sobą, a nasi mieszkańcy korzystają ze wspólnego transportu.

Forum Aglomeracji było transmitowane w mediach społecznościowych – materiał jest dostępny na stronie FB Wielkopolskiej Pracowni Pomysłów.