Forum Samorządowe w Olsztynie

Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, którym sprawy lokalne są bliskie, spotkali się 3 grudnia na Forum Samorządowym w Olsztynie. Organizatorem wydarzenia była Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd oraz Stowarzyszenie Dobry Samorząd Miast i Gmin Olsztyńskich. Rozmawiano o wyzwaniach, przed jakimi staje dzisiaj samorząd lokalny.

Spotkanie otworzył gospodarz wydarzenia Starosta Olsztyński Andrzej Abako – Przewodniczący Stowarzyszenia Dobry Samorząd Miast i Gmin Olsztyńskich. Witając gości podkreślił, że mocą samorządów jest współdziałanie: – Spotykamy się w Olsztynie po to, by rozmawiać to tym, jak działać i współpracować, by wzmacniać niezależny samorząd.
Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący OK Samorząd, Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który najpierw przybliżył zebranym ideę przyświecającą powstaniu Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej oraz najważniejsze wspólne postulaty organizacji tworzących tę federację. – W OK Samorząd zachęcamy do współpracy na rzecz niezależności Samorządów, które najmocniej wspierają rozwój nowoczesnego społeczeństwo obywatelskiego – podkreślił Prezydent i podzielił się doświadczeniami w zakresie współpracy w poziomie regionalnym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.

Potem, w pierwszym panelu, rozmawiano na temat wyzwań jakie stawia przed samorządami potrzeba utrzymania poziomu edukacji na najwyższym poziomie. Wprowadzenia w ten temat dokonał Wiceburmistrz Swarzędza Tomasz Zwoliński, przedstawiając rozwiązania i inicjatywy podejmowane w jego gminie w tym obszarze. Przypomniał również, że środki przekazywane z budżetu państwa na edukację są niewystarczające i samorządy lokalne, chcąc utrzymać wysokie standardy nowoczesnej edukacji, muszą dokładać z własnych budżetów – kosztem innych inwestycji na rzecz mieszkańców.  Swoimi spostrzeżeniami podzieli się także Sekretarz Margonina dr Franciszek Wyrwa, I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski oraz Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, który przypominał: – Oświata to taki obszar, w którym decyzje centralne natychmiast rezonują w samorządach. A przecież wydatki na oświatę to inwestycja w budowanie nowoczesnego społeczeństwa.

Tematem drugiego panelu były zagadnienia związane z ochrona środowiska, zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii elektrycznej i cieplnej. Dobrymi praktykami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii podzielił się Starosta Andrzej Abako. Podkreślił, że drastyczne podwyżki cen za energię i ciepło sprawiły, że samorządy zostały postawione w bardzo trudnej sytuacji. Szukając oszczędności samorządy przyspieszają procesy wymiany urządzeń na energooszczędne oraz analizują możliwości inwestowania w panele fotowoltaiczne dla zapewnienia własnej energii. Potem Wójt Stawigudy Michał Kontraktowicz zaprosił do dyskusji panelistów: Wiceburmistrza Warszawy Śródmieście Wojciecha Matyjasiaka oraz Radnego Sejmiku Dolnośląskiego Patryka Wilda. Paneliści zgodzili się, że zapewnianie warunków dla budowy wielu mniejszych źródeł energii na własne potrzeby, np. poprzez program prosument oraz tworzenie klastrów, to w dłuższej perspektywie niższe koszty (zwłaszcza koszty przesyłu) i większe bezpieczeństwo energetyczne.
Wydarzenie zakończyły wolne głosy z sali, a później rozmowy kuluarowe pomiędzy uczestnikami.

Relacje z Forum można obejrzeć tutaj:

TVP Regionalna: https://olsztyn.tvp.pl/64891754/forum-samorzadowe-omawiano-najpilniejsze-kwestie

Portal Olsztyn24: https://www.olsztyn24.com/tv/10184-andrzej-abako—starosta-olsztyski-o-forum-samorzadowym-w-olsztynie.html
oraz
https://www.olsztyn24.com/news/39609-ogolnopolska-koalicja-samorzadowa-konferowala-w-olsztyskim-starostwie.html