Jak spiąć samorządowy budżet 2023?

Włodarze wielkopolskich miast i gmin, skarbnicy oraz eksperci pochylili się nad wpływem sytuacji finansowej państwa na budżety samorządowe. Konferencja odbyła się 22 września w Tarnowie Podgórnym, a jej organizatorami byli Wielkopolska Koalicja Samorządowa Bezpartyjni i Niezależni oraz Gmina Tarnowo Podgórne.
Wykład otwarcia wygłosił prof. dr hab. Łukasz Hardt, Profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów. Członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Współzałożyciel Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii. Profesor, przedstawiając aktualną sytuację finansową w ujęciu makroekonomicznym, podkreślał, że finanse samorządowe są pochodną finansów państwa, zatem wielkość ewentualnego centralnego wsparcia dla samorządów powinna być uzależniona od kondycji budżetu państwa. Przypomniał również jako członek Rady Polityki Pieniężnej już w styczniu 2019 r. złożył pierwszy wniosek o podwyżkę stopy procentowej: – Wniosek ten został odrzucony, a moim zdaniem już wtedy presja inflacyjna była bardzo wysoka. Uważam, że brak reakcji na skoki inflacji przełomu 2019 i 2020 był błędem. Tak czy inaczej mielibyśmy wysoką inflację, ale być może ścieżka stóp procentowych byłaby nieco niższa.
I dodał: – Problemem polskiej polityki pieniężnej ostatnich dwóch, trzech lat jest głównie komunikacja.
Na zakończenie tej części konferencji profesor odpowiadał na pytania, m.in. o dług publiczny i sposoby walki z inflacją, o konsekwencje transferów socjalnych, a także o korzyści i zagrożenia związane z ewentualnym wstąpieniem Polski do strefy euro. 

Następnie w dyskusji panelowej udział wzięli: Skarbnik Miasta Szczecina Dorota Pudło-Żylińska, prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder z Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Stanisława Kańduła z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Dyrektor Biura Sektora Publicznego i Uczelni Wyższych, Santander Bank Polski Mariusz Chojnacki oraz eksperci z ProPOLIS Consulting. Rozmowę poprowadził dr. hab. Mikołaj Tomaszyk. Uczestnicy debaty jednomyślnie stwierdzili, że  samorządowcy stają teraz przed nie lada wyzwaniem – muszą spiąć budżety swoich miast i gmin w warunkach dużej niepewności ekonomicznej, spowodowanej inflacją, drożyzną i przerzucaniem przez obecnie rządzących kolejnych zadań na samorządy – bez zapewnienia ich wystarczającego finansowania.  Zwracała na to uwagę m.in. Skarbnik Szczecina: – Największymi wyzwaniami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego są: sztywny poziom dochodów, które nie rosną o wskaźniki inflacyjne, inflacyjny wzrost kosztów i brak narzędzia rekompensującego ten wzrost, ale także brak transparentności w rozdzielaniu rządowych środków dodatkowych.
Paneliści przypominali, że dochody gminnych budżetów już zostały umniejszone poprzez wprowadzenie przez rząd zwolnień z podatku PIT (ok. 40 % tego podatku trafia do gminy, w której mieszka podatnik). Teraz samorządy intensywnie szukają oszczędności, by utrzymać infrastrukturę i gminne obiekty oraz kontynuować rozpoczęte inwestycje. Czas na to mają do 15 listopada – najpóźniej wtedy projekty uchwał budżetowych muszą zostać przedłożone radom miast i gmin.

Linki do relacji w mediach:
STK
TVP