Krajowy Zjazd Delegatów Koalicji Samorządowej OK Samorząd 2023

20 kwietnia 2023 odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Koalicji Samorządowej OK Samorząd. Delegaci organizacji członkowskich oraz goście spotkali się w sali konferencyjnej Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym.

W pierwszej części Zjazdu delegaci wysłuchali sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego, które przedstawił Przewodniczący Zarządu Krajowego Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz jej pozytywną opinię zatwierdzającą roczne sprawozdania Zarządu odczytał jej członek Krzysztof Szydłowski – Lider Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Krajowemu i Komisji Rewizyjnej.

Następnie delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmian statutowych związanych z nazwą i znakiem graficznym stowarzyszenia.

Na Członka Zarządu Krajowego OK Samorząd powołano Patryka Hałaczkiewicza. Zmieniono także skład Komisji Rewizyjnej – w miejsce Zbigniewa Jaszczuka powołano Dorotę Lew-Pilarską.

Na Zjeździe głos zabrali także goście: Senator RP Wadim Tyszkiewicz oraz – dzięki zdalnemu połączeniu – lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Zjazd zakończyła dyskusja na temat dalszej integracji środowiska niezależnych samorządowców poprzez wspólne inicjatywy i działania.