Krajowy Zjazd Delegatów OK Samorząd

Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OK Samorząd

30 marca w Tarnowie Podgórnym odbył się Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów OK Samorząd. Uczestniczyło w nim blisko 50 przedstawicieli wszystkich organizacji członkowskich.
Na początku Zjazdu Przewodniczący Zarządu Krajowego Tadeusz Czajka przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu w 2021 r. Omówił podejmowane inicjatywy, przedstawił kalendarium rozmów i spotkań oraz przypomniał organizacje, które w 2021 r. przystąpiły do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Ludomir Handzel, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – jej przewodniczący Filip Chodkiewicz. Delegaci przyjęli te sprawozdania jednogłośnie i jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Krajowemu.
Delegaci podjęli również uchwałę o zmianach w Statucie, dotyczących nazwy organizacji – teraz pełna nazwa to Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd (skrót OK Samorząd).
W ostatniej części Krajowego Zjazdu delegaci rozmawiali na temat konieczności podjęcia działań pomocowych na rzecz osób przybywających z Ukrainy. Wskazywali na konieczność skoordynowania działań w skali ogólnopolskiej oraz gwarancji stałego finansowania ich z budżetu państwa. Zaapelowali o wprowadzenie systemu relokacji osób przybywających z Ukrainy, pozwalającego na bardziej równomierne obciążenie samorządów. Zwrócili także uwagę na pilną konieczność podjęcia rozmów z Unią Europejską celem wypracowania warunków oraz współfinansowania szybkiej relokacji uchodźców w innych krajach członkowskich. Jednogłośnie przyjęli wspólny apel w tej sprawie, który  został skierowany Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.