OK Samorząd i Polska 2050 Szymona Hołowni idą razem

Polska 2050 będzie ściśle współpracować z Ogólnopolską Koalicją Samorządową OK Samorząd.

“Nie ma silnej Polski bez silnego samorządu terytorialnego” – mówił Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni przed podpisaniem porozumienia o współpracy z Ogólnopolską Koalicją Samorządową OK Samorząd.

„Jako Ruch Polska 2050 od początku wiedzieliśmy, że budując silną formację, będziemy opierać się na przestrzeni społecznej, na tysiącach wolontariuszy, tysiącach ludzi, którzy społecznie chcą zmieniać ten kraj. Od początku również wiedzieliśmy, jak ważne jest działanie w obszarze samorządu, bo całe serce aktywności obywatelskiej tkwi właśnie w samorządzie” – mówił Maciej Żywno, wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w ramach zorganizowanego w Mikołajkach Europejskiego Kongresu Samorządów.

Maciej Żywno zaznaczył, że Polska 2050 ma w swoich strukturach ponad 250 samorządowców: wójtów, burmistrzów, radnych każdego szczebla, z którymi od blisko półtora roku buduje wspólny program. “Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowo ważny, bo Polska 2050 liczy na mocne wsparcie i współpracę ze środowiskami, z którym jest nam blisko, dla których wspólnym mianownikiem jest samorząd” – podkreślił Maciej Żywno.

Michał Kobosko zaznaczył, że na ogłoszenie porozumienia z OK Samorząd nieprzypadkowo został wybrany Europejski Kongres Samorządów. “Od kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni współpraca ze środowiskami samorządowymi była dla nas kluczowa. Kluczowa, bo bardzo wierzymy w samorząd terytorialny. Uważamy, że reforma samorządowa to jest ta reforma polskiego 30-lecia, która się powiodła. Nigdy nie jest idealnie, ale reforma samorządowa dała fantastyczne owoce i fantastyczne efekty” – mówił Michał Kobosko.
Podkreślił, że Polska 2050 zawiera porozumienie o współpracy z jedną z największych organizacji samorządowych w Polsce. “Poznaliśmy się na tyle dobrze, że zdecydowaliśmy się zawrzeć porozumienie, które nas połączy we wspólnej działalności, we wspólnych staraniach dotyczących wzmacniania, rozbudowywania roli i pozycji samorządu terytorialnego w Polsce na styku z partią polityczną” – podkreślił Michał Kobosko.

W jego ocenie zawarcie porozumienia z Ogólnopolską Koalicją Samorządową OK Samorząd to dla Polski 2050 ważny etap rozwoju. “W porozumieniu jasno mówimy: rozbudowa, rozwój, wzmacnianie roli samorządu to element budowy Polski bezpiecznej i solidarnej. Polski, która będzie się rozwijała. Polski, która będzie krajem sprawnym i sprawczym, gotowym na realizację wyzwań XXI w.” – podkreślił pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. 

Tadeusz Czajka, przewodniczący Zarządu Krajowego OK Samorząd i Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zapewnił, że bardzo zależy mu na połączeniu sił z partią polityczną, która posiada potencjał parlamentarny i jednocześnie jest przekonana, że Polska potrzebuje silnych i niezależnych samorządów. “Jako samorządowcy zderzamy się z wieloma przeszkodami w realizacji swoich zadań za sprawą ograniczania dochodów i kompetencji. Potrzeba nam wiarygodnego i silnego reprezentanta w parlamencie. Chcemy, by była nim Polska 2050” – mówił Tadeusz Czajka.
Zaznaczył, że Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd to federacja, która skupia stowarzyszenia, fundacje – głównie z obszaru samorządności oraz przedsiębiorców i społeczników. “Skupiamy około stu włodarzy: gmin, miast i powiatów, mamy bardzo silną grupę radnych wszystkich szczebli, reprezentantów wszystkich regionów Polski. To pozwala nam, by nasza działalność miała charakter ogólnopolski. Jednocześnie dostrzegamy różnorodność poszczególnych regionów i konkretne wyzwania, które stoją przed samorządowcami” – mówił Tadeusz Czajka.

Piotr Krzystek, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OK Samorząd i Prezydent Szczecina podkreślił, że 30 lat polskiego samorządu to 30 lat rozwoju małych gmin, miasteczek i dużych aglomeracji. “To historia budowania zaufania pomiędzy mieszkańcami a władzą publiczną, która jest najbliżej nich. Te relacje, które budujemy przez tyle lat, powodują, że nasze miasta się rozwijają, że jesteśmy bardzo aktywni i wiemy, jak problemy mieszkańców rozwiązywać.”

Prezydent Szczecina zaznaczył, że do dobrego funkcjonowania samorząd potrzebuje pieniędzy. “Chcemy spojrzeć inaczej na ochronę zdrowia, na edukację, na ochronę środowiska. Samorząd kosztuje –  to, co oferujemy mieszkańcom, musi mieć odpowiedni standard. O to musimy zadbać wspólnie. We współpracy z Polską 2050 widzimy wielką szansę na przygotowywanie rozwiązań legislacyjnych, które będą nam służyły” – mówił Piotr Krzystek.

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że pracuje w Komisji Finansów Publicznych i doskonale zdaje sobie sprawę, jak bardzo potrzebna jest bliska współpraca władzy z przedstawicielami samorządu terytorialnego. “Na co dzień decydujemy o sprawach, które rzutują na możliwość wykonywania przez samorządowców ich zadań. Mam nadzieję, że w najbliższych latach czeka nas odbudowa podstawy finansowej samorządów terytorialnych, tak by mogły możliwie najlepiej realizować swoje zadania. Dla Polski 2050 jedno z kluczowych zadań to postawienie na nogi usług publicznych w Polsce. Bez współpracy z samorządami nie jest to możliwe” – zaznaczała Paulina Hennig-Kloska.