OK Samorząd jest partnerem Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach

Czy samorządność w Polsce jest zagrożona?

Ogólnopolska Koalicja Samorządowa OK Samorząd jest partnerem Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się 6 i 7 marca w Mikołajkach. W ramach współpracy 7 marca o 17.40 odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem „Czy samorządność w Polsce jest zagrożona?”.

Panelistami będą:

  • Andrzej Sitnik, Prezydent Siedlec,
  • Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego,
  • Andrzej Abako, Starosta Olsztyński,
  • Patryk Wild, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

– Zmiany zmierzające do centralizacji kraju są zagrożeniem dla stabilnego funkcjonowania samorządu w Polsce  mówi moderator panelu Patryk Hałaczkiewicz, Krajowy Koordynator Wyborczy OK Samorząd. – Zapraszam uczestników Kongresu do dyskusji o tym, w jaki sposób w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej możemy jednocześnie zachować silne państwo nie ograniczając praw obywateli do samorządności. Czy delegowanie w dół zadań państwa służy lepszej realizacji usług publicznych i w jaki sposób dostosować wyzwania stojące przed polskimi samorządami do współczesności.