OK Samorząd protestuje przeciwko zmianom w oświacie

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w prawie oświatowym.

My, członkowie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w prawie oświatowym. Naszym zdaniem są one kolejnym krokiem w kierunku wprowadzenia w naszym kraju centralizacji, tym razem w obszarze oświaty i edukacji.

Jesteśmy głęboko przekonani, że proponowane zmiany ograniczają wpływ samorządów na kształt oświaty. Projekt przewiduje bowiem marginalizację roli samorządów przy powoływaniu dyrektorów placówek oświatowych oraz w procesie organizowania sieci szkół i tworzenia optymalnej oferty edukacyjnej. Przeniesienie tych kompetencji w ręce wojewodów i kuratorów jest poważnym zagrożeniem dla autonomii funkcjonowania placówek szkolnych, których organem prowadzącym są samorządy.

Stanowczo protestujemy przeciwko ograniczaniu wolności placówek szkolnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uważamy, że możliwość poznania różnych punktów widzenia daje młodym ludziom szansę skonfrontowania własnych poglądów z poglądami innych i jest warunkiem niezbędnym do wychowania otwartego, tolerancyjnego, nowocześnie myślącego i świadomego swoich praw młodego obywatela.

Zarząd Krajowy
Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej

Stanowisko przyjęto jednogłośnie uchwałą na posiedzeniu Zarządu w dnia 28 lipca 2021 r.

Powyższe stanowisko zostało przekazane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu Elżbiety Witek oraz do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego