OKS apeluje do Prezydenta o veto w sprawie Lex Czarnek

Apel Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o zawetowanie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

My, członkowie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z apelem o zawetowanie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zwanej Lex Czarnek. Uważamy, że zmiany wprowadzane przez zapisy tej ustawy są szkodliwe dla edukacji i wychowania młodych polskich obywateli.
Jako niezależni samorządowcy wiemy jak ważne jest rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
Do społecznego angażowania się, otwartości i tolerancji, poprzez aktywności proponowane w placówkach oświatowych, zachęcamy również najmłodszych mieszkańców. Znaczącą rolę w tym procesie pełnią organizacje pozarządowe, które uzupełniają i rozszerzają ofertę edukacyjną. Dlatego sprzeciwiamy się ograniczaniu możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi, jakie wprowadza nowelizacja.
Stanowczo protestujemy również przeciwko ograniczaniu roli organów prowadzących – samorządów – w procesie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych. To właśnie samorządy są najbliżej uczniów, ich rodziców i pedagogów. Potrafią wspólnie ze społecznością szkolną kształtować optymalną ofertę edukacyjną, dostosowując ją do lokalnych potrzeb i oczekiwań. Tymczasem nowelizacja sprowadza samorządy do administratorów obiektów szkolnych i przedszkolnych. Na takie ograniczenie roli samorządów nie ma naszej zgody.
Ufamy, że kwestie wychowania i edukacji jako podstawy dla rozwijania otwartego społeczeństwa obywatelskiego są ważne dla Pana Prezydenta. Dlatego apelujemy o zawetowanie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.