Przewodniczący OK Samorząd – Tadeusz Czajka wypowiedział się dla Panoramy Lubelskiej

9 kwietnia Wójt Tadeusz Czajka – Przewodniczący Zarządu Krajowego OKSamorząd wypowiedział się dla Panoramy Lubelskiej.

„Naszą motywacją jest troska o samorządność i poczucie odpowiedzialności za społeczności lokalne, których jesteśmy reprezentantami. To my, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast znamy najlepiej potrzeby mieszkańców, wiemy, jakie powinny być priorytety lokalnych działań. Tymczasem z dużym niepokojem obserwujemy jak polska samorządność jest niszczona.”

Cały artykuł można przeczytać tutaj.