Rozmowa o przyszłości edukacji

24 sierpnia w Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie odbyła się konferencja #EdukacjaDlaPrzyszłości.

Prelegentami byli Przemysław Staroń oraz Marta Młyńska – eksperci z zespołu, tworzącego dokument Edukacja dla Przyszłości, zawierający najważniejsze postulaty programowe Polski 2050 dotyczące oświaty. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz samorządowcy. 

Rozmawiano o potrzebie zmian w podejściu do procesu nauczania, konieczności umacniania i indywidualizowania relacji nauczyciel – uczeń – rodzic, działaniach na rzecz podnoszenia prestiżu nauczyciela, a także o korzyściach z łączenia inicjatyw w tych obszarach. Dyskusja, jaka odbyła się w drugiej części konferencji pokazała, że wielkopolscy nauczyciele wprowadzają z sukcesem nowatorskie rozwiązania i metody nauczania w swoich szkołach – potrzebują jednak systemowego wsparcia dla swoich działań.  

Organizatorem wydarzenia była Wielkopolska Koalicja Samorządowa „Bezpartyjni i Niezależni” oraz Partia Polska 2050 Szymona Hołowni.