Rządzie, zmień kurs. Zacznij współpracować.

Polityka centralnego sterowania Polską doprowadziła do katastrofy polskie samorządy. To samorządy, dziś w obliczu kryzysu kolejny raz wyręczają rząd i zapowiadają przygotowanie planu „Sanacji Finansów Państwa Polskiego”. Wzywamy rząd do współpracy ze stroną samorządową przy przygotowaniu i wprowadzeniu pakietu ustaw ratunkowych, zmniejszających obciążenia domowych budżetów Polaków.

Jednym z sygnatariuszy dokumentów przekazanych na ręce Marszałka Senatu jest Wiceprezes Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OKSamorząd, prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Codzienna drożyzna i inflacja, a szczególnie podwyżki stóp procentowych, cen energii i paliw, a także długofalowe skutki kryzysu odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców. Stają się one zagrożeniem dla normalnego funkcjonowania samorządów, które z założenia mają mieszkańcom służyć. Staje się to szczególnie niebezpieczne, ponieważ kryzys, którego wszyscy doświadczamy nakłada się dziś na od dawana realizowaną politykę marginalizowania samorządów przez stronę rządową. Systematyczne ograniczanie dochodów samorządów i przerzucanie zadań bez pokrycia ich kosztów spowoduje, że na realizowanie usług dla mieszkańców po prostu nie będzie pieniędzy.

Dlatego za niezbędne uznajemy wspieranie prac nad przygotowaniem i wprowadzeniem planu „Sanacji Finansów Państwa Polskiego”. Wzywamy rząd do współpracy ze stroną samorządową nad pakietem ustaw ratunkowych, przywracających dochody samorządom, a tym samym zmniejszających obciążenia domowych budżetów.

 – Jako jeden z sygnatariuszy tych dokumentów jestem dumny, że do pracy nad nimi udało się zaangażować tak szerokie grono samorządowców pod szyldami UMP i ZMP – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OKSamorząd i sekretarz zarządu Unii Metropolii Polskich. – Te ustawy to pakiet rozwiązań, który pozwoli naszym mieszkańcom spokojniej patrzeć w przyszłość w tych niestabilnych czasach – dodaje.

Przeczytaj więcej: https://metropolie.pl/artykul/sanacja-finansow-panstwa-polskiego