Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich w OK Samorząd

Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich członkiem OK Samorząd

Stowarzyszenie Mokotów dla wszystkich przystąpiło do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. Uchwałę w tej sprawie Zarząd przyjął jednogłośnie na posiedzeniu 16 lutego 2022 r.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 27 lipca 2020 r. Działalność koncentruje w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Uczestniczy w posiedzeniach komisji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Prowadzi otwarte spotkania edukacyjne dot. samorządu terytorialnego pn. Klub Przyjaciół Południa. Prowadzi także intensywne działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego mokotowskiego osiedla Augustówka – działając na terenie Augustówki, Mokotowa i Warszawy. Współpracuje z organami jednostek pomocniczych Dzielnicy Mokotów oraz z organami spółdzielni mieszkaniowych.
Stowarzyszeniu zależy, by mieszkańcy czuli się obywatelami wspólnoty samorządowej.