Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego wstępuje do OK Samorząd

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego dołącza
do grona członków OK Samorząd

Na posiedzeniu Zarządu Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej w dniu 12 maja 2021 r., jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego w poczet członków zwyczajnych.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego powstało w 2017 r. i zrzesza przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców. Jego prezesem jest Andrzej Pabich.

Najważniejsze cele stowarzyszenia związane są z promowaniem, wspieraniem i konsolidowaniem środowiska biznesowego. Organizacja ta współpracuje również z samorządem powiatowym przy tworzeniu klimatu przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Poddębickim. Wcielając w życie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu uczestniczy także w akcjach charytatywnych. W kwietniu ubiegłego roku, włączając się w walkę z pandemią, Stowarzyszenie odpowiedziało na apel starosty poddębickiego i zakupiło, a następnie przekazało respirator dla szpitala w Poddębicach.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego tworzą:

– Andrzej Pabich – Prezes 

– Andrzej Krajewski – Wiceprezes Zarządu

– Tadeusz Malesza – Członek Zarządu

– Maciej Pełka – Członek Zarządu

– Waldemar Pisera – Członek Zarządu