Stowarzyszenie Przyszłość i Rozwój w OK Samorząd

Przyszłość i Rozwój członkiem OK Samorząd

Zarząd OK Samorząd na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Społecznego „Przyszłość i Rozwój” o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.

Stowarzyszenie Społeczne :Przyszłość i Rozwój” skupia samorządowców z powiatu skarżyskiego, w szczególności Skarżyska-Kamiennej.
Wspiera i kreuje inicjatywy społeczne, mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, sprawiedliwości, tradycji i praworządności. Skupia się na rozwijaniu i wzmacnianiu samorządności lokalnej oraz lokalnej przedsiębiorczości.  Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.
Stowarzyszenie uczestniczy w programach pomocowych i bilateralnych unii europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących.
Działa także na rzecz ochrony i promocji zdrowia.