ABRAMOWSKI Robert

O mnie 

W tym roku będę obchodził czterdziestolecie aktywności zawodowej, z czego trzydzieści pięć lat poświęciłem na prowadzenie prywatnej firmy. Przez cały ten czas zajmowałem się budownictwem, a dokładniej budową i remontami dróg. Kiedy powstawały osiedla rejonu Swarzędz-Zatorze byłem przewodniczącym Rady Osiedli Swarzędz-Południe. Walczyliśmy wówczas m.in. o pocztę, telefony, przedszkole, szkołę i szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wtedy udało nam się osiągnąć wyznaczone cele, więc mam nadzieję, że również teraz będę mógł działać na rzecz mieszkańców, mając na względzie ich dzisiejsze potrzeby.

Jestem pełen satysfakcji z osiągnięć moich i mojego Miasta. Cieszę się, że prawie wszędzie są ślady moich działań zawodowych i społecznych: Bieg Swarków, który współorganizowałem na początku jego istnienia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, którego byłem współzałożycielem, a także drogi, chodniki, parkingi i tereny zieleni, które powstały przy moim współudziale. Moja duma to moja Rodzina – wspaniała żona, zawsze wspierająca mnie w moich działaniach, oraz samodzielni synowie, prężnie działający w swoich specjalnościach.

Program

Chciałbym dobrze służyć ludziom zamieszkującym nasze Miasto i Gminę, pomagając rozwiązywać ich bieżące problemy oraz działając dla zaspokojenia aktualnych potrzeb. Myślę, że byłbym dobrym łącznikiem pomiędzy naszą społecznością lokalną a władzami miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców, jak i ważnych dla zarządzających naszym Miastem i Gminą. Moim atutem jest doświadczenie płynące z wieloletniej działalności zawodowej i społecznej, a także z regularnej współpracy z ludźmi – dzięki niemu jestem przekonany, że będę w stanie skutecznie walczyć o sprawy ważne dla mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz.

Najważniejsze zadania:

  • budowa tunelu pod torami kolejowymi i połączenia ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia
  • budowa obwodnicy Swarzędza 
  • dalsza przebudowa ulic oraz remont chodników na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej
  • budowa ścieżki rowerowej w ul. Szumana 
  • nowe tereny rekreacyjne i place zabaw