BUDZIŃSKI Piotr

O mnie

Mam ukończone 56 lat i od urodzenia mieszkam w Swarzędzu. Jestem absolwentem historii na UAM w Poznaniu. Już ponad 30 lat pracuję jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Mam to szczęście, że praca jest jednocześnie moją pasją. Dzięki temu daje mi ona wiele satysfakcji. Osobiście cieszy mnie, że wśród młodych rośnie zainteresowanie naszą przeszłością. Co dobrze wróży na przyszłość.

Jako radny byłem członkiem Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Będąc blisko codziennych spraw mieszkańców znam ich oczekiwania i problemy. Z racji zawodu szczególnie ważne są dla mnie sprawy dzieci i młodzieży. To właśnie młodym oraz osobom niepełnosprawnym, bo sam do nich należę, chciałbym poświęcić się przede wszystkim.

Program

  • zadbajmy o dalszą rozbudowę i unowocześnianie szkół
  • stwarzajmy młodym warunki do rozwoju pasji i zainteresowań
  • zadbajmy o seniorów i osoby niepełnosprawne
  • ukażmy piękno ziemi wielkopolskiej stwarzając warunki do rozwoju turystyki i kultury
  • dbajmy o bezpieczeństwo najbliższych i otoczenia
  • traktujmy naturę jako wspólne dobro i dbajmy o segregację odpadów

Ostatnie autorskie działania podejmowane wraz z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu

„Moje miasto – Swarzędz i okolice!” – inauguracja autorskiego projektu edukacyjnego „A to Polska właśnie!” wpisała się w obchody 385. rocznicy lokacji miasta Swarzędz. Poprzez działania projektowe uczniowie poznają miasta i regiony Polski, ciekawostki historyczne, krajoznawcze, demograficzne i kulturowe naszego kraju.

Tegoroczny, pierwszy temat prac projektowych, to: „Moje miasto – Swarzędz i okolice”. Uczniowie, na wszystkich poziomach nauczania, podejmowali różne działania projektowe podczas zajęć z większości przedmiotów. Efektem tych prac były m.in. kartki pocztowe, projekty okolicznościowego medalu, różne rodzaje wykresów na podstawie danych statystycznych, czy prace literackie na temat „Dlaczego warto mieszkać w gminie Swarzędz?”.

Chętni uczniowie wzięli także udział w dwóch konkursach. Jednym z nich był Konkurs Fotograficzny „CIEKAWE I WAŻNE MIEJSCA SWARZĘDZA I OKOLIC”. Drugi przeprowadzono pod hasłem – „CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?”, w którym należało rozpoznać różne miejsca w Swarzędzu ze starych fotografii. Chętnych wśród uczniów nie brakowało, co dobrze wróży na przyszłość tego projektu.


„Niepodległa – Wolna – nasza Ojczyzna” – cykliczny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej, odbywający się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy Swarzędzu już po raz ósmy (z przerwą z powodu pandemii), wpisał się w przypadającą w tym roku 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

Ideą Konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, poprzez rozwijanie zainteresowania przeszłością ojczyzny, a także poznawanie twórczości polskich poetów. Cele tego przedsięwzięcia, to przede wszystkim: pamięć o zasługach wielu pokoleń Polaków dla walki o wolność Ojczyzny, uwrażliwienie uczniów na sztukę, rozbudzania w nich patriotyzmu, dumy narodowej, poszanowania dla przeszłych pokoleń, wyłanianie talentów i wspieranie w dalszym rozwoju uczniów zdolnych. Wciąż cieszy to, że Konkurs i jego tematyka cieszy się zainteresowaniem młodego pokolenia.