BURDA Patrycja

O mnie

Mam 38 lat, mężatka, mama dwójki dzieci. Od dzieciństwa związana ze Swarzędzem zarówno przez miejsce zamieszkania, jak i edukację. Najpierw uczennica Szkoły Podstawowej nr 4, a następnie Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, wielokrotnie nagradzana za wyniki w nauce. Ostatnim etapem mojej edukacji były studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z zakresu zarządzania i inwestowania w nieruchomości.

Jestem pasjonatką zdrowego stylu życia, jogi i wycieczek rowerowych bardzo zaangażowaną w życie rodzinne, szkolne oraz sąsiedzkie. Jako członek Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie czynnie biorę udział w życiu szkoły zdając sobie sprawę, że dzięki zaangażowaniu rodziców szkoła staje się miejscem przyjaznym dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Doświadczenie

Jestem przekonana, że moje doświadczenie zawodowe związane z księgowością, inwestycjami oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem z powodzeniem wykorzystam w działaniach na rzecz gminy. Moja inicjatywa, mobilizacja grupy sąsiedzkiej bądź rodzicielskiej oraz konsekwentne dążenie do celu wielokrotnie dało efekt w konkretnych działaniach i projektach.

Program

Aktywny udział w inwestycjach przewidzianych na nabliższe lata. W szczególności zainteresowanie tematem niekontrolowanych zalewisk terenów w naszej gminie, spowodowanych brakiem odpływów melioracyjnych. Chciałabym również zadbać o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Oczyszczenie chodników wzdłuż ulicy Tuleckiej w Garbach, wykonanie tam oświetlenia oraz słupków zabezpieczających chodnik.