CZOSNOWSKA Danuta

Kandydat do Rady Powiatu w Poznaniu z regionu Swarzędza – okręg 4

O mnie

Rodowita poznanianka, od 41 lat mieszkanka Swarzędza. Wdowa, dwoje dorosłych dzieci i czworo uroczych wnucząt. Wykształcenie wyższe – fizyk, matematyk. Od 43 lat jestem zawiązana z oświatą. Przez 20 lat pełniłam funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Obecnie, po przejściu na emeryturę, uczę matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Jestem kompetentna, odpowiedzialna i zaangażowana. Moją pasją jest sport, dobra książka i krzyżówki.

Osiągnięcia

Jestem odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej – najwyższym odznaczeniem w oświacie. Jestem współzałożycielem klubu hokeja na trawie UKS Swarek Swarzędz Piątka, przez szereg lat pełniłam funkcję wiceprezesa klubu.

Program

Moje priorytety to:

  • ochrona zdrowia – dostępność szpitali i placówek medycznych, w tym powszechność badań profilaktycznych i programów zdrowotnych;dalszy rozwój szpitala w Puszczykowie
  • budowa i remonty dróg – jako szeroko rozumiana poprawa jakości komunikacji, w tym także usprawnienie transportu publicznego
  • sprawy społeczne – wspieranie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, aktywizacja seniorów
  • ochrona przyrody i środowiska – walka z hałasem i smogiem
  • edukacja – dostępność miejsc w szkołach ponadpodstawowych, rozwój obiektów sportowych.

Jako radna zadbam o prężny rozwój powiatu poznańskiego.