KACZMAREK Bogumiła

O mnie

Mieszkam w Łowęcinie, gdzie od 26 lat pełnię funkcję sołtysa. Radą i pomocą wspieram gospodarstwo rolne syna.

Program

Najbardziej na sercu leży mi stan wiejskich dróg i brakujących chodników, gdzie występuje duży ruch pieszy. Moim celem jest większa otwartość na wnioski mieszkańców kierowane do gminy.

Główne zadania:

  • przebudowa ul. Owocowej i ul. Szkolnej w kierunku Gortatowa
  • budowa chodnika w ul. Sarbinowskiej
  • remont ul. Łowieckiej (nakładka)
  • remont chodnika w ul. Łowęcińskiej i Łowieckiej
  • budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 92