KLAPA Sławomir

O mnie

Od 38 lat jestem mieszkańcem osiedli terenu północnego Swarzędza. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyłem Wydział Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Na co dzień pracuję w przedsiębiorstwie handlowym na stanowisku specjalisty ds. cyfryzacji i zabezpieczeń. Prywatnie spełniam się jako mąż i ojciec dwóch córek (13l. i 2 l.). Od 6 lat czynnie angażuję się w życie społeczne Szkoły Podstawowej nr 3 pełniąc funkcję przewodniczącego rady rodziców. Chęć poszerzenia tej działalności była w 2022 roku impulsem do współzałożenia Stowarzyszenia „Razem dla Trójki”, działającego na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z naszej szkoły. W stowarzyszeniu mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa. Jako cele stawiam sobie dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny naszych uczniów, nabywanie przez nich kompetencji społecznych oraz wsparcie w trudnym okresie dorastania. Wolny czas spędzam na spacerach, jeździe na rowerze lub wędrując po górskich szlakach.

Program

  • Wspieranie inicjatyw korzystnych dla mieszkańców.
  • Likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Dalsza przebudowa ulic oraz remont chodników w centrum Swarzędza oraz na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej.
  • Zwiększenie ilości wydarzeń kulturalnych po północnej stronie Swarzędza.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży – wiata rowerowa w każdej szkole.
  • Przebudowa ul. Polnej i ul. Cieszkowskiego wraz z trzema rondami.