KOBZA Antoni Ryszard

O mnie

W Swarzędzu mieszkam od 34 lat i pracowałem nieprzerwanie jako nauczyciel. Główną sferą moich zainteresowań jest historia Swarzędza i jego okolic. Efektem poszukiwań i gromadzenia wiadomości w tej dziedzinie, są artykuły w czasopismach oraz książki opisujące różne elementy przeszłości ziemi swarzędzkiej. Poza historią regionalną interesuję się przyrodą, archeologią i numizmatyką, a ponadto uprawiam różne formy turystyki. Popieram wszelkie działania społeczne i samorządowe, które zmierzają do poprawy estetyki i sprawnego funkcjonowania naszego miasta oraz do poprawy bezpieczeństwa i wygody mieszkańców. 

Program

Bardzo dużo wykonano prac w Swarzędzu, które poprawiły poziom życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Niemniej jest jeszcze dużo do zrobienia. Między innymi uważam, że w celu usprawnienia komunikacji należy, m. in.  przebudować ul. Polną i Cieszkowskiego, w tym wybudować rondo na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej. Niezbędna jest także dalsza przebudowa ulic oraz remont chodników w centrum Swarzędza oraz na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej. Niezbędna jest także rewitalizacja Rynku.