KRAKOWSKI Antoni

Nazywam się Antoni Krakowski, mam 21 lat, mieszkam na Osiedlu Europejskim w Zalasewie. Studiuję Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od kilku lat angażuję się społecznie ☺

Co zrobiłem?

 • zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego – chodnik i ścieżka rowerowa na ulicy Średzkiej 
 • projekt oraz petycja dotycząca budowy ronda – ul. Borówki/Kobylepole w Poznaniu (zmiana mpzp względem skrzyżowania przez ZDM) 
 • petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Średzka/Południowa 
 • petycja w sprawie linii autobusowej 425 

Co chciałbym zrobić?

 • zwiększenie wydatków na infrastrukturę drogową oraz transport publiczny 
 • jako priorytet przebudowa osiedlowych dróg gruntowych w rozwijających się sołectwach
 • równe traktowanie rozwijających się sołectw oraz okolic w wydatkach na inwestycje drogowe
 • system melioracji wód opadowych wzdłuż zalewanych dróg 
 • budowa chodników na drogach zbiorczych (Średzka, Bukowa, Bliska, Czarnoleska, Spółdzielcza – wraz z odcinkiem gruntowym)
 • zwieńczenie ramy pieszo-rowerowej (Średzka-Polska/Staniewskiego – Graniczna – Planetarna – Transportowa – Borówki)
 • ustalenie oraz korekta dotychczasowych połączeń linii autobusowych zgodnie z nowymi warunkami 
 • budowa bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe – tunel przy ul. Tabaki 
 • inwestycje z budżetu obywatelskiego – dodatkowe środki na przyspieszenie realizacji
 • budowa ronda na skrzyżowaniu Kobylepole/Borówki (Poznań)
 • przebudowa skrzyżowania Średzka/Rabowicka 
 • zmiana oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Zalasewo, Garby, Kruszewnia)