KRYCH Bogdan

O mnie

Bogdan Krych, lat 68, wykształcenie średnie techniczne. 

Od 21 lat sołtys wsi Garby. 

Żonaty, trójka dorosłych dzieci, siedmioro wnucząt. 

Od 23 lat pracuje w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. 

Realizacja wielu projektów na rzecz wsi Garby m.in. kanalizacja ul. Tulecka, Podleśna, Opłotki, Łozionowa, Michałówka, Spółdzielcza. 

Doprowadzenie do rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej w Garbach. Zagospodarowanie placu zabaw w Garbach terenów sportowych i rekreacyjnych. Remonty dróg gminnych m.in. utwardzenie ul. Podleśnej i budowa ul. Daktylowej. 

Wspieram inicjatywy oddolne naszych mieszkańców, w tym koło gospodyń wiejskich „Garbaby”.

Wraz z Radą Sołecką organizuje festyny rodzinne (dzień dziecka, dzień seniora, dożynki wiejskie).

Chciałbym nadal aktywnie służyć mieszkańcom Gminy Swarzędz i realizować projekty mające na celu wszechstronny rozwój naszej Gminy.

Program

Dążenie do realizacji planu rozwoju Gminy Swarzędz w latach 2024-2030, w obszarach:

 DROGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE

  1. Przebudowa ul. Podleśnej, ul. Łozinowej, ul. Akacjowej, ul. Kruszewnickiej i ul. Daktylowej.
  2. Przebudowa ul. Opłotki – opracowano dokumentację.
  3. Przebudowa ul. Michałówka – dokumentacja w trakcie opracowania.

KOMUNIKACJA

Zagospodarowanie terenu zajezdni autobusowej oraz budynku dyspozytorni – dokumentacja w trakcie opracowania.

OBIEKTY PUBLICZNE

Budowa świetlicy wiejskiej – w trakcie realizacji.

Chciałbym służyć swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym, słuchać i rozumieć potrzeby mieszkańców Gminy Swarzędz oraz doprowadzić do ich realizacji w oparciu o dobrą współpracę z Radą Gminy i władzami wykonawczymi.