LIS Marek

Kandydat do Rady Powiatu w Poznaniu z regionu Swarzędza – okręg 4

O mnie

Mam 60 lat, wykształcenie zawodowe budowlane, średnie ogólne. Od urodzenia związany jestem ze Swarzędzem. Z żoną Haliną mamy dwoje dzieci. W wolnych chwilach gram w brydża, łowię ryby, urządzam przydomowy ogród, pomagam organizować i wspieram dużo lokalnych imprez rekreacyjnych, sportowych i artystycznych. Pracuję jako członek Zarządu w dwóch spółkach poligraficznej i budowlanej. W przeszłości pełniłem ważne funkcje wice-Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu, przewodniczącego komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu. Byłem członkiem Zarządów SPDST, LZS Piast, KS Unia, S. Niezależni dla Powiatu. Doradzam wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie samorządowe, zawodowe i organizacyjne.

Jestem członkiem:

  • Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • Powiatowej Rady Seniorów,
  • Rady Doradczej Metropolii Poznańskiej d/s wdrażania i monitorowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  • Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
  • Rady Nadzorczej Telewizji STK,
  • Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej,
  • Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego i Poznańskiej Asocjacji Brydżowej, zespołu III ligi Brydża przy Instytucie Ochrony Roślin,
  • Rady Sołeckiej w Gruszczynie,
  • Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu, LZS Piast Kobylnica,
  • Polskiego Związku Wędkarskiego.

Osiągnięcia

Do moich najważniejszych osiągnięć zaliczam pełnienie funkcji Radnego Powiatu przez trzy kadencje oraz współpracę przy tworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. To także wiele inwestycji drogowych: rondo im. Leszka Grajka w Swarzędzu, ul. Cieszkowskiego z drogą do Gruszczyna i mostem nad Cybiną (Prywatne Partnerstwo Publiczne), rondo w Gruszczynie z nakładką do Kobylnicy,droga do Wierzonki, remont mostu w Wierzenicy, droga z Łowęcina do Sarbinowa, droga między stawami w Karłowicach. Prężnie działam społecznie, współtworząc: dziesięć Powiatowych Gal Wolontariatu i Gal Krwiodawców, Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, Powiatową Radę Seniorów. Wśród sukcesów zaliczam: udział w Komitecie Obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi,honorową odznakę 350-lecia Swarzędza, medal IV klasy PCK.

Program

Moje działania będą miały na celu przede wszystkim szeroko rozumianą pomoc osobom z niepełnosprawnościami, potrzebującym i aktywizację środowiska seniorów. Będę wspierał powiatowy udział w budowie wschodniej Obwodnicy Swarzędza, modernizację i budowę trzech rond na ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz powstanie Powiatowego Punktu Obsługi Klienta przy Wydziale Komunikacji na ul. Poznańskiej w Swarzędzu (wnioski o pozwolenie na budowę, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń). Swoje działania skupię również na koordynacji i dofinansowaniu organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń (wieloletni program współpracy). Chciałbym również zaadoptować budynek Szkoły w Paczkowie na potrzeby Domu Pobytu Osób Starszych.