MACIEJOWICZ Agnieszka

Kandydat do Rady Powiatu w Poznaniu z regionu Swarzędza – okręg 4

O mnie

Pracownik socjalny, pedagog pracy socjalnej, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, 25 lat doświadczenia w pracy socjalnej. Pomoc drugiemu człowiekowi to całe moje życie. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmują osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Uwielbiam zwierzęta, nie toleruję, kiedy ktoś robi im krzywdę. Działam w Radzie Sołeckiej Kobylnicy.

Osiągnięcia

To w jakim miejscu zawodowo jestem dzisiaj, zawdzięczam własnej pracy i wytrwałości. Jestem dumna, że w Swarzędzu przekształciliśmy Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Dzięki temu możemy realizować szerszą pomoc i usługi dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Program

Rozwój szerokiego wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Nowe miejsca związane z aktywizacją seniorów. Powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami.