PAWLIK Natalia

O mnie

Jestem młodą i zaangażowaną w życie lokalnej społeczności osobą, znam problemy Mieszkańców naszej Gminy.

Ukończyłam studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju, jestem jedną z osób, która opracowywała strategie rozwoju dla gmin, współtworzyłam ekspertyzy dotyczące kształtowania obszarów wiejskich oraz współdziałałam Mieszkańcami. Wiem, jak ważne jest ich uczestnictwo Mieszkańców w codziennym życiu Gminy.

Uważam, że podstawą rozwoju Gminy jest zaangażowanie i wspieranie inicjatyw Mieszkańców – to Mieszkańcy najlepiej znają swoją przestrzeń.

Program

Stworzenie Centrum Inicjatyw Lokalnych – wspieranie oddolnych pomysłów Mieszkańców – wspieranie dyskusji Mieszkańców dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów lokalnych, wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, wspieranie w zakresie organizacji np. wydarzeń dla dzieci.

Stworzenie programu utwardzanie dróg gruntowych płytami ażurowymi – do czasu budowy docelowej nawierzchni.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza poprzez stworzenie programu doświetlania przejść dla pieszych.

Bezpłatna komunikacja autobusowa dla Mieszkańców Gminy Swarzędz

Realne wsparcie dla obszarów wiejskich, zwłaszcza dla sołectw, na terenie których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne, zwłaszcza poprzez stworzenie dedykowanych programów pomocowych.

Aktywizacja Mieszkańców północnych sołectw Gminy Swarzędz poprzez utworzenie cyklicznych spotkań, podczas których Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystać z pakietów szkoleń np. rzemieślniczych. 

Połączenie sołectw z centrum Swarzędza poprzez budowę oświetlonych ścieżek pieszo-rowerowych.

Budowa świetlicy wiejskiej w każdym z sołectw i stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań dla młodzieży z obszarów wiejskich.