SZKUDLAREK-SEJWA Katarzyna

Kandydat do Rady Powiatu w Poznaniu z regionu Swarzędza – okręg 4

O mnie

Moja praca zawodowa związana jest z rozwojem regionalnym i funduszami unijnymi. Ze względu na pracę bliskie mi są tematy związane z usługami społecznymi, w tym opieką nad osobami starszymi i z niepełnosprawnością, a także rozwojem infrastruktury. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność rozwój regionalny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Polsko-Amerykańską Szkoła Biznesu – Program Executive MBA na Politechnice Wrocławskiej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie. W podróżach bliższych i dalszych towarzyszy mi mąż, a do codziennych spacerów zachęca mnie nasz jamnik.

Osiągnięcia

Działalność w Radzie Powiatu powinna służyć lepszej współpracy samorządowej. W obecnej kadencji jestem przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego w Radzie Powiatu. Dzięki dobrej współpracy powstał tunel pod torami kolejowymi w Kobylnicy oraz przebudowana została ul. Kórnicka/Średzka w Zalasewie. W trakcie opracowania jest dokumentacja na przebudowę ul. Polnej i ul. Cieszkowskiego wraz z trzema rondami oraz budowa obwodnicy Swarzędza (wraz z chodnikami i drogami rowerowymi). Staram się, żeby przy drogach powiatowych było bezpiecznie – w tym celu, zabiegam o budowę ścieżek rowerowych, chodników (np. na ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie) oraz wyznaczenie nowych przejść dla pieszych. Co ważne – powstał nowoczesny Integracyjny Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Swarzędzu. Uczniowie szkół średnich mogli otrzymać stypendia, a w bieżącym roku szkolnym utworzone zostały dodatkowe klasy. Organizacje pozarządowe mogły otrzymać środki w ramach otwartych konkursów ofert. Możliwe było także dofinansowanie prac przy zabytkach. Wcześniej dwie kadencje byłam radną w gminie Swarzędz, gdzie moim sukcesem było wprowadzenie pilotażowego budżetu obywatelskiego oraz dopłat do opieki w żłobkach nad dziećmi do lat 3.

Program

 • budowa i remont dróg i chodników (zadania strategiczne: przebudowa ul. Polnej i ul. Cieszkowskiego wraz z trzema rondami oraz budowa obwodnicy Swarzędza)
 • połączenie sołectw ze Swarzędzem ścieżkami rowerowymi i chodnikami
 • opracowanie dokumentacji na budowę linii tramwajowej ze Swarzędza do Poznania
 • dalszy rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitarnej
 • poprawa bezpieczeństwa – budowa chodników, przejść dla pieszych, oświetlenie i bezkolizyjne skrzyżowania
 • większa dostępność badań profilaktycznych i programów zdrowotnych
 • dalsze wspieranie osób z niepełnosprawnością i osób z ich otoczenia (w tym w szczególności działalności Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych)
 • rozwój opieki nad osobami starszymi – budowa Centrum Seniora przy CUS
 • szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące dostosowane do wyzwań współczesności
 • zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych
 • rozwój oferty kulturalnej
 • działania w walce ze smogiem