TOMICKA Anna

Kandydat do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z regionu Swarzędza

Powiaty: poznański, gnieźnieński, wrzesiński, średzki, śremski

Anna Tomicka – ponad 10 lat Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Wcześniej V-ce Prezes Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu, Radna, Przewodnicząca Rady Miejskiej. Urodzona i zawodowo związana z Gminą Swarzędz. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – mgr ekonomii. Sprawy ludzi zawsze były i są mi bliskie. Całe życie mam bardzo dobry kontakt zarówno z osobami starszymi jak i młodymi – potrafię słuchać, szanować i pomagać Im w rozwiązywaniu problemów. Kocham ludzi i zwierzęta. W wolnych chwilach lubię słuchać utworów Cohena, ale także dobrą książkę czy zajmować się
urządzaniem ogrodu. Wszyscy przekonują się do idei samorządności. To lokalne społeczności są największą wartością. My nie mamy barw partyjnych.

Moje, tylko niektóre osiągnięcia, z których jestem dumna:

 1. wybudowanie dwóch szkół i rozpoczęcie budowy trzeciej
 2. tunelu i wiaduktu
 3. dziesiątek kilometrów kanalizacji i dróg
 4. jednego z najnowocześniejszych skateparków w Polsce
 5. terenów sportowych i rekreacyjnych
 6. 153 mieszkań komunalnych


oraz pozyskanie 136 milionów złotych z zewnątrz na realizację różnych gminnych przedsięwzięć.
Zajęcie przez Gminę Swarzędz 5 miejsca w kraju w rankingu w ramach zrównoważonego rozwoju.

Priorytety mojej aktywności samorządowej w ramach zakresu zadań samorządu województwa
wielkopolskiego to:

 1. szeroko pojęta promocja i ochrona zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem w tym zakresie
  potrzeb seniorów oraz dzieci
 2. dalszy rozwój edukacji publicznej – szczególnie w uczelniach
  kształcących przyszłych lekarzy
 3. dalszy rozwój zrównoważonej mobilności w zakresie transportu
 4. zbiorowego
 5. intensyfikacja działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez ich
  modernizację
 6. działania na rzecz dalszego rozwoju kultury fizycznej poprzez zwiększenie dostępu do
  infrastruktury sportowej.

Mając duże doświadczenie w działalności samorządowej, w tym także bardzo dobrej współpracy z
Urzędem Marszałkowskim, właściwe kompetencje oraz dokonania, jestem gwarantem skuteczności w
działaniach służących Mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego.
Jeżeli Państwo zdecydujecie, żebym została radną Sejmiku, to zapewniam, że na pewno będę
dobrym i skutecznym orędownikiem Waszych spraw i w sposób godny i odpowiedzialny będę
wykonywać mandat radnej.
Polecam się Państwa życzliwości i proszę o Wasz głos.