WALEWSKA Jolanta

O mnie

Mieszkam w Swarzędzu od urodzenia. Tu mieszka moja rodzina, przyjaciele i znajomi. To tutaj rozpoczęłam swoją edukację w najstarszej szkole w Swarzędzu przy ul. Zamkowej, poznałam męża i tu wychowaliśmy wspólnie dwóch synów. Od młodzieńczych lat życia zawsze aktywnie uczestniczyłam i uczestniczę w codziennym życiu mieszkańców Swarzędza poprzez swoja działalność w organizacjach społecznych tj. PTTK, Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek, swarzędzki Parkrun lub też na co dzień, dzięki najbliższej rodzinie w Swarzędzkiej Orkiestrze Dętej. Dzięki temu zawsze staram się pomagać innym w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań. Kocham góry.

Jestem szczęśliwa widząc jak zadowolenie i uśmiech goszczą na twarzach ludzi.

Codziennie spotykam ludzi, z którymi rozmawiam nie tylko o ich problemach, ale także o sprawach naszej gminy. Dzięki temu wiem, ile potrzeba czasu i wytrwałości, aby je rozwiązywać. W naszej gminie jest jeszcze dużo obszarów, gdzie można zrobić coś dla zwykłych ludzi, którzy chcą godnie pracować i żyć.

Program

Zdecydowałam się kandydować na radną Rady Miejskiej aby reprezentować mieszkańców.

Dlatego też pragnę zabiegać o: 

  • dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej, wodociągów kanalizacji, dróg, chodników, oświetlenia,
  • modernizację osiedlowych ulic, parkingów oraz chodników, 
  • poprawę bezpieczeństwa w gminie poprzez rozszerzenie strefy monitoringu i dodatkowych patroli policyjnych,
  • zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych, a co za tym idzie integracji pomiędzy mieszkańcami, 
  • dalsze zagospodarowanie terenu Jeziora Swarzędzkiego z naciskiem na ekologię, 
  • zwiększenie czystości na terenach miejskich i osiedlowych 

Proszę o zaufanie i Państwa głos.