Umowa OK Samorząd i Polski 2050 Szymona Hołowni podpisana!

21 kwietnia od spotkania w Szkole Podstawowej im. Gen Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie rozpoczął wizytę w Gminie Tarnowo Podgórne Szymon Hołownia, Przewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Lider Ruchu 2050. Przyjechał do Gminy Tarnowo Podgórne w towarzystwie Posłanki na Sejm RP Pauliny Henning Kloski, Wiceprzewodniczącej Polski 2050 Szymona Hołowni, na zaproszenie Wójta Tadeusza Czajki – Przewodniczącego Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej OK Samorząd.

W lusowskiej szkole polskie i ukraińskie dzieci wspólnie przygotowały dla gości przedstawienie (w tej placówce uczy się obecnie ok. 40 dzieci z Ukrainy, a we wszystkich gminnych placówkach – 361). Było ono punktem wyjścia do późniejszych rozmów na temat działań wspierających ukraińskich uchodźców, realizowanych i finansowanych przez samorząd Gminy Tarnowo Podgórne. Z I Zastępcą Wójta Ewą Noszczyńską-Szkurat i dyrekcją Szkoły goście dyskutowali o niedofinansowaniu oświaty, konieczności odbudowania szacunku dla zawodu nauczyciela oraz reformie programów nauczania. Te kwestie zostały przedstawione na konferencji prasowej.

Szymon Hołownia złożył również kwiaty na grobie gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, jednego z głównodowodzących Powstaniem Wielkopolskim, który jest pochowany na pobliskim cmentarzu. Odwiedził także Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.

Chwilę później w Pałacu Jankowice Szymon Hołownia, Tadeusz Czajka i Paulina Henning Kloska dołączyli do samorządowców i społeczników, reprezentujących Ogólnopolską Koalicję Samorządową OK Samorząd i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Byli oni świadkami podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską 2050 Szymona Hołowni a Ogólnopolską Koalicją Samorządową OK Samorząd.

Przewodniczący Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej Tadeusz Czajka podkreślił, że postulaty Karty Samorządowej Polski 2050 są zbieżne z ideami niezależnych samorządowców skupionych w OK Samorząd. Podkreślił, że obecnie należy bronić samorządów – ich kompetencji, niezależności, samodzielności i systemu finansowania adekwatnego do realizowanych zadań. Z kolei Lider Polski 2050 zapewnił, że zawarcie umowy jest partnerskim porozumieniem dwóch niezależnych organizacji, których potencjał daje nadzieję na realizację postulatów samorządowych. To z kolei zapewni możliwość optymalnego rozwoju społecznościom lokalnym.

Spotkanie uświetnił koncert Anastasii Mudrakovej, urodzonej w Charkowie, obecnie studiującej w poznańskiej Akademii Muzycznej, która zagrała na pianinie i na ukraińskim instrumencie – domra.

To ogólnopolskie wydarzenie zakończyło się nieformalnymi rozmowami na temat współpracy pomiędzy organizacjami.