Wielka Lekcja Obywatelska – o Polsce, demokracji i samorządzie

Wielka Lekcja Obywatelska – o Polsce, demokracji i samorządzie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, 

ogromną wartością wolności i niepodległości Polski jest samorządność, która przejawia się w samodzielności prawnej, organizacyjnej i majątkowej gmin, miast, powiatów, województw, a jej zwieńczeniem jest prawo mieszkańców do decydowania o gminie wiejskiej, miasteczku, mieście, w którym żyją. 

Dlatego na chwilę przed Narodowym Świętem Niepodległości, 9 listopada o godz. 18.00, zapraszamy Państwa – prezydentów, burmistrzów i wójtów – do spotkania się z mieszkańcami swoich miejscowości za pomocą mediów społecznościowych oraz podjęcia dyskusji na żywo. Zapraszamy Was do rozmowy z mieszkańcami o Polsce, demokracji i samorządzie. Opowiedzcie, dlaczego wolność i samorządność są tak istotne w codziennym życiu Polek i Polaków. 
Polska swój rozwój zawdzięcza działaniom samorządów lokalnych. To w miastach, miasteczkach i gminach wiejskich sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, urzędnicy i organizacje pozarządowe zrealizowały dziesiątki tysięcy inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. 
Fundamentalne założenia samorządu lokalnego, zostały ujęte w uchwale I Zjazdu Solidarności już 40 lat temu. Istotna część władzy publicznej została przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym, a współpraca rządu i samorządu została oparta na zasadzie pomocniczości. Niestety, w ostatnich latach rządzący podważają autonomię i kompetencje władz lokalnych. Coraz bardziej jaskrawe są również działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach czy swobodnego dysponowania środkami.

Aby mieć wpływ na to co się dzieje w naszych gminach, aby nie zaprzepaścić sukcesu  samorządności, powinniśmy jeszcze mocniej w sposób partnerski włączać mieszkańców  w budowanie naszych wspólnot lokalnych. Mamy wiele narzędzi, które to umożliwiają. Opowiedzmy mieszkańcom, jak z nich korzystać. Przypomnijmy o budżetach sołeckich, budżetach obywatelskich, radach osiedli, pokażmy raport o stanie gminy, zaprośmy do udziału w sesjach rady miasta czy gminy. Wytłumaczmy, jak działa budżet gminy i skąd biorą się pieniądze w gminie czy w mieście.  „Wielką Lekcją Obywatelską o Polsce, demokracji samorządzie” przypomnimy, że samorządność to sukces polskiej demokracji – ustroju opartego na trójpodziale władzy i zasadzie pomocniczości. Brońmy samorządu poprzez edukację i wzmacnianie postaw obywatelskich i włączenie mieszkańców w życie naszych sołectw, gmin, miast, powiatów i województw. 

W przededniu Święta Niepodległości jako gospodarze miast, miasteczek, gmin wiejskich wspólnie bijmy na alarm o wolność i samodzielności wspólnot lokalnych. Opowiedzmy mieszkańcom, czym dla nas jest nasza gmina, co dla niej robimy
oraz dlaczego warto bronić jej niezależności. 

Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
Unia Metropolii Polskich
Ogólnopolska Koalicja Samorządowa
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Tak! Samorządy dla Polski
Wielkopolska Kierunek Europa
Dolny Śląsk Wspólna Sprawa
Łączy nas Samorząd
Stowarzyszenie Wspólna Polska