O nas

Samorządność to wolność samodzielnego decydowania. która uwzględnia zróżnicowanie poglądów, potrzeb i zainteresowań członków wspólnoty lokalnej oraz sprzyja jak najszerszej ich aktywności.


Jest ona możliwa wyłącznie przy maksymalnym zdecentralizowaniu władzy i przekazaniu jej w ręce tych, którzy są najbliżej lokalnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań.

Samorządność to odpowiedzialność. Podejmowanie działań
na rzecz społeczności lokalnych wymaga odwagi, obiektywizmu, myślenia strategicznego
i jasno określonej wizji lokalnego rozwoju na bazie indywidualnych uwarunkowań.

Samorządność to potrzeba współpracy i wspólnego szerokiego działania. Jej wyrazem
i ucieleśnieniem jest OK Samorząd.

Deklarujemy, że nasze wspólne działania na rzecz wzmacniania
i obrony samorządności na różnych szczeblach powodowane
są troską o wolność oraz społeczną, obywatelską odpowiedzialnością za nasze małe ojczyzny i za Polskę.

Zarząd

Tadeusz Czajka

Prezes Zarządu, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Patryk Jędrowiak

Wiceprezes Zarządu, Burmistrz Ostrzeszowa

Adam Mytych

Wiceprezes Zarządu, Zastępca Prezydenta Leszna

Marian Szkudlarek

Wiceprezes Zarządu, Burmistrz Swarzędza

Adam Pulit

Wiceprezes Zarządu, Burmistrz Złotowa

Ryszard Nawrocki

Wiceprezes Zarządu, Rady Powiatu Konińskiego

Grzegorz Wojtera

Skarbnik, Wójt Suchego Lasu

Grzegorz Steczkowski

Sekretarz, Działacz Samorządowy

Piotr Hojan

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Dorota Lew-Pilarska

Członek Zarządu Powiatu Kościańskiego

Janusz Piechocki

Burmistrz Margonina

Magdalena Spychalska

Działacz społeczny, Kalisz

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodu

​Marek Wasiak

Przedsiębiorca, Komorniki

Komisja rewizyjna

Jan Broda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wójt Komornik

Jan Przybylski

Radny Nekli

Mirosław Wieczór

Burmistrz Wronek

Tomasz Szulc

Burmistrz Opalenicy

Mirosław Broniszewski

Wójt Przykony