Witamy na naszej stronie internetowej!

MISJA

Samorządność to wolność samodzielnego decydowania. która uwzględnia zróżnicowanie poglądów, potrzeb i zainteresowań członków wspólnoty lokalnej oraz sprzyja jak najszerszej ich aktywności. Jest ona możliwa wyłącznie przy maksymalnym zdecentralizowaniu władzy i przekazaniu jej w ręce tych, którzy są najbliżej lokalnych wyzwań, potrzeb i oczekiwań.

Samorządność to odpowiedzialność. Podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych wymaga odwagi, obiektywizmu, myślenia strategicznego i jasno określonej wizji lokalnego rozwoju na bazie indywidualnych uwarunkowań.

Samorządność to potrzeba współpracy i wspólnego szerokiego działania. Jej wyrazem i ucieleśnieniem jest OK Samorząd.

Deklarujemy, że nasze wspólne działania na rzecz wzmacniania i obrony samorządności na różnych szczeblach powodowane są troską o wolność oraz społeczną, obywatelską odpowiedzialnością za nasze małe ojczyzny i za Polskę.