Zakładamy Ogólnopolską Koalicję Samorządową

Zakładamy Ogólnopolską Koalicję Samorządową!

12 grudnia 2020 r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się zebranie założycielskie związku stowarzyszeń Ogólnopolska Koalicja Samorządowa (OKSamorząd). Z tą myślą spotkali się przedstawiciele 12 organizacji samorządowych, reprezentujących 10 regionów w Polsce. Z uwagi na pandemię zebranie odbywało się w reżimie sanitarnym.

Otwierając spotkanie Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka powiedział, że ideą powołania nowej organizacji jest stworzenie ogólnopolskiej platformy współpracy dla bezpartyjnych, niezależnych samorządowców. – W obecnej sytuacji liczą się partie polityczne – mówił Wójt Tadeusz Czajka. – Dlatego jako samorządowcy musimy tworzyć ogólnopolską strukturę, by samorząd był nadal gwarancją dla prawidłowego funkcjonowania demokracji.

Takie stanowisko poparł Prezydent Szczecina Piotr Krzystek: – Obecnie rządząca partia zawłaszcza kolejne obszary funkcjonowania państwa. Teraz przychodzi kolej na samorząd, przecież już odczuwamy, jak działania ustawodawców coraz bardziej utrudniają życie samorządom. Dlatego uważam, że odbudowanie silnej demokracji w Polsce jest możliwe wyłącznie w oparciu o samorządy.

Z kolei Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki powiedział: – Chciałbym, żeby w naszym kraju obowiązywały jasne, obiektywne, przejrzyste zasady współpracy rządu z samorządami. Nasze lokalne inwestycje i działania na rzecz mieszkańców nie mają politycznych barw. I dodał: – Ruchy samorządowe mają ogromny potencjał, bo za nami stoją ludzie, mieszkańcy, nasi wyborcy.

Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik również wskazał na to, że jedynie samorządowcy nieuwikłani w partyjne decyzje i polityczne układy są gwarancją demokratycznych wartości w sejmikach wojewódzkich i parlamencie.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie poparli pomysł założenia związku stowarzyszeń, który będzie początkiem budowania silnej ogólnopolskiej organizacji. Nazwa „Ogólnopolska Koalicja Samorządowa” ma pokazywać z jednej strony ponadregionalny charakter związku, a z drugiej podkreślać niezależność każdego z członków-założycieli.

Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Krajowy. Przewodniczącym został Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, Wiceprzewodniczącymi – Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, Sekretarzem Prezydent Siedlec Andrzej Sitnik, a Skarbnikiem – Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. W Zarządzie pracować też będą: Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i Wicestarosta Olsztyński Jacek Szydło. Wybrano także komisję rewizyjną, której przewodniczącym został Wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz.

Dziękując za okazane zaufanie Wójt Tadeusz Czajka zapewnił, że będzie kontynuował rozmowy z potencjalnymi członkami. Zadeklarował także, że Zarząd przedstawi harmonogram najważniejszych działań OKSamorząd.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracji programowej.