Zaproszenie do współpracy

OK Samorząd zaprasza do współpracy

Szanowni Państwo,
Posłowie, Senatorowie,
Koleżanki i Koledzy Samorządowcy!

Powołaliśmy Ogólnopolską Koalicję Samorządową, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że formalne połączenie sił i energii dodatkowo wzmacnia nasz głos w sprawach mieszkańców, których reprezentujemy.

Uważamy, że będąc najbliżej codziennych spraw naszych społeczności, odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, optymalnie wykorzystujemy lokalny potencjał oraz wspieramy i rozwijamy lokalną przedsiębiorczość. Właśnie tak rozumiemy rolę samorządu! Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim próbom centralizacji państwa, odbieraniu nam kompetencji, a także niewystarczającym nakładom na zadania zlecane samorządom przez rząd.

Wspólnym mianownikiem naszych inicjatyw jest niezależność – w działaniu, myśleniu i w wyrażaniu opinii. Nie działamy przeciw komuś.
Proponujemy program reformy państwa. Opiera się on na pięciu filarach: decentralizacja, finanse, oświata, zdrowie i środowisko. Przewidujemy reformę zasad finansowania zadań lokalnych. Stały, 3-procentowy poziom PKB na subwencję oświatową i powiązanie pensji nauczycieli ze średnią krajową. Odejście od centralizacji służby zdrowia. Wykorzystanie programów unijnych do poprawy środowiska i jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Dążymy do równowagi pomiędzy sprawami lokalnymi a państwowymi.

Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na rozmowy ze stowarzyszeniami, przedstawicielami partii politycznych czy korporacji.
Działajmy wspólnie!

Ogólnopolska Koalicji Samorządowa

Tarnowo Podgórne, 18 września 2021 r.