Ziemia Kluczborska członkiem OK Samorząd

Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska w OK Samorząd

Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska, kierowane przez Romana Kamińskiego, przystąpiło do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.

Złożenie formalnego wniosku było zwieńczeniem wcześniejszych rozmów Burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara z Przewodniczącym Zarządu Krajowego Tadeuszem Czajką. Kluczborscy samorządowcy, którym bliskie są założenia Ogólnopolskiej Koalicji, postanowili założyć stowarzyszenie, a potem zgłosić akces do Koalicji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Zarządu OKSamorząd w dniu 28 lipca 2021 r. Tym samym Ogólnopolska Koalicja zyskała swojego przedstawiciela w województwie opolskim. Reprezentantem Stowarzyszenia Ziemia Kluczborska w OKSamorząd jest Burmistrz Jarosław Kielar.

Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz mieszkańców ziemi kluczborskiej, a także podejmowanie działań w zakresie rozwoju społeczności lokalnych i demokracji obywatelskiej. Stowarzyszenie wspiera także inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe, a także rozwój gospodarczy, infrastrukturalny i przestrzenny w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.